Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89

VẬT TƯ DỰ PHÒNG

OMột trong những giải sản phẩm chúng tôi từng cung cấp ngay những ngày đầu mới thành lập công ty và vật tư dự phòng. Vì vậy chúng tôi có được nguồn hàng cạnh tranh và thời gian giao hàng rất tốt.

WChúng tôi có thể cung cấp giải pháp toàn diện cho vật tư dự phỏng từ vật tư cơ khí tới tự động hóa trong ngành dầu khí

 

 

Engine Spare part

Pump Spare Part

Electrical and Automation Spare Part

Crane Spare Part

Oring/ Seal Kit

Bearing for Machine systems of Vessel