Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 50.050 50.450
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,080.00 23,290.00 23,110.00
EUR 25,630.40 26,937.56 25,889.29
JPY 208.99 218.98 211.10
AUD 15,779.86 16,438.88 15,939.25
SGD 16,258.49 16,937.50 16,422.72

HỆ THỐNG THỦY LỰC

Hệ thống căng và cuốn cáp ngoài khơi

Hệ thống căng cáp sử dụng cho việc giải cáp

Tời khí ngoài khoi

Tời thủy lực ngoài khơi

Tời kéo người

Tời neo

Hộp số hành tinh

Hộp số bệ đỡ

Hộp số và mô tơ

Phụ kiện thủy lực và phụ kiện dự phòng

Ống thủy lực và phụ kiện