Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89

HỆ THỐNG THỦY LỰC

Hệ thống căng và cuốn cáp ngoài khơi

Hệ thống căng cáp sử dụng cho việc giải cáp

Tời khí ngoài khoi

Tời thủy lực ngoài khơi

Tời kéo người

Tời neo

Hộp số hành tinh

Hộp số bệ đỡ

Hộp số và mô tơ

Phụ kiện thủy lực và phụ kiện dự phòng

Ống thủy lực và phụ kiện