Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 50.050 50.450
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,080.00 23,290.00 23,110.00
EUR 25,630.40 26,937.56 25,889.29
JPY 208.99 218.98 211.10
AUD 15,779.86 16,438.88 15,939.25
SGD 16,258.49 16,937.50 16,422.72
slider in html