Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89

VẬT TƯ TIÊU HAO

 

Cutting Wheel

Grinding Wheel

Welding Rod

SS Welding Wire

MIG Welding Rod

TIG Wedling Rod

Lifting/ Handling Accessories

Offshore Wire Rope

Mooring Rope

Screw Pin Shackle

Wire Rope Lubricator

NPL JSC có mạng lưới tốt trong việc cung cấp vật tư tiêu hao cho các ngành công nghiệp, đặc biệt ngành dầu khí

Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực sau
  • Đá mài/cắt
  • Vật tư hàn
  • Thiết bị nâng hạ
  • Cáp thép, cáp tổng hợp cho ngành hàng hải
  • Xích cáp để đỡ/vận chuyển hệ thông cáp
Với xu thết phát triển, chúng tôi dự trữ các loại hàng hóa tại kho của chúng tôi và mẫu thử tại phòng trưng bày. Do đó có thể giao hàng cho khách hàng nhanh nhất

Safety Pin Shackle

Cable Carrier Chain