Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.950 56.400
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,060.00 23,270.00 23,090.00
EUR 26,616.00 27,973.45 26,884.85
JPY 214.44 225.61 216.61
AUD 16,093.87 16,766.01 16,256.43
SGD 16,608.59 17,302.23 16,776.35

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO SÀN SÂN BAY

 

Giải pháp cho hệ thống sàn sân bay gồm có:
  • Sàn kết cấu sân bay
  • Các kết cấu dạng lưới.
  • Hệ thống đèn
  • Hệ thống giám sát, hệ thống cứu hỏa
  • Hệ thống chữa cháy
  • Hệ thống cứu hộ
  • Hệ thống cứu hỏa và thông tin.
  • Hệ thống giám sát sàn sân bay
  • Hệ thống  chống băng
  • Hệ thống báo động
Helideck Lighting system