Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 50.050 50.450
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,080.00 23,290.00 23,110.00
EUR 25,630.40 26,937.56 25,889.29
JPY 208.99 218.98 211.10
AUD 15,779.86 16,438.88 15,939.25
SGD 16,258.49 16,937.50 16,422.72

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NPL (NPLJSC)

Địa chỉ : 18K3 Trung tâm Thương mại, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại :  (+84) 254 3859 579

Fax  : (+84) 254 3585 699

Mail: sales@npljsc.com