Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 47.050 48.050
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,320.00 23,530.00 23,350.00
EUR 24,742.47 25,936.23 24,992.39
JPY 208.84 219.58 210.95
AUD 13,751.42 14,245.96 13,890.32
SGD 15,915.25 16,586.85 16,076.01

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NPL (NPLJSC)

Địa chỉ : 18K3 Trung tâm Thương mại, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại :  (+84) 254 3859 579

Fax  : (+84) 254 3585 699

Mail: sales@npljsc.com