Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO ĐẠC

Các thiết bị điều khiển thường được lắp đặt vào cuối dự án song mang lại tính quyết định sự thành bại đối với dự án.

UThấu hiểu việc này chúng tôi cung cấp  một giải pháp hoàn thiện cho hệ thống điều khiển như : SCADA, DCS,.. với độ chính xác và tin cậy cao.

Do đó chúng tôi có thể cung cấp các thiết bị từ phòng điều khiển cho tới thiết bị giám sát ngoài  công trường

BNgoài các thiết bị phòng điều khiển, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị ngoài  công trường

OCác giải chính đối với thiết bị ngoài công trường :

  • Thiết bị đo cơ(Áp suất, mức, nhiệt độ, lưu lượng)
  • Thiết bị đo điện tử : Cảm biến giám sát nhiệt độ, áp suất, lưu lượng.
  • Cảm biến lực
  • Cảm biến nhiệt
  • Màn hình điều khiển