Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 47.050 48.050
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,320.00 23,530.00 23,350.00
EUR 24,742.47 25,936.23 24,992.39
JPY 208.84 219.58 210.95
AUD 13,751.42 14,245.96 13,890.32
SGD 15,915.25 16,586.85 16,076.01

VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN

 

Chúng tôi đưa ra một giải pháp toàn diện cho các thiết bị điện và vật tư phụ kèm theo không chỉ cho ngành dầu khí mà còn nhiều ngành khác

Một số dự án đặc trưng mà chúng tôi từng cung cấp và chạy thử như
 • Máy phát điện chạy dầu Diesel
 • Tủ phân phối điện
 • Hệ thống điện
 • Vật tư chính
 • Cáp và ốc siết cáp
 • Thiết bị đóng cắt các loại
 • Hệ thống cáp gia nhiệt
 • Hộp đấu điện
 • Tủ điện ống
 • Vật tư phụ
 • Thang máng cáp