Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89

VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN

 

Chúng tôi đưa ra một giải pháp toàn diện cho các thiết bị điện và vật tư phụ kèm theo không chỉ cho ngành dầu khí mà còn nhiều ngành khác

Một số dự án đặc trưng mà chúng tôi từng cung cấp và chạy thử như
 • Máy phát điện chạy dầu Diesel
 • Tủ phân phối điện
 • Hệ thống điện
 • Vật tư chính
 • Cáp và ốc siết cáp
 • Thiết bị đóng cắt các loại
 • Hệ thống cáp gia nhiệt
 • Hộp đấu điện
 • Tủ điện ống
 • Vật tư phụ
 • Thang máng cáp