From : sjc.com.vn
City Buy Sell
Hồ Chí Minh 65.400 66.400
From : vietcombank.com.vn
Code Buy Sell Transfer
USD 23,700.00 24,010.00 23,730.00
EUR 22,796.83 24,072.65 23,027.10
JPY 160.65 170.07 162.27
AUD 15,070.75 15,712.93 15,222.98
SGD 16,244.81 16,937.02 16,408.89

Dẫn đầu phong trào sáng kiến của ngành dầu khí

05-05-2015

Dẫn đầu phong trào sáng kiến của ngành dầu khí

Cảng CMIT thử nghiệm trung chuyển quốc tế thành công

05-05-2015

Cảng CMIT thử nghiệm trung chuyển quốc tế thành công

Đề xuất 5 mô hình đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ

05-05-2015

Đề xuất 5 mô hình đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ

Cung cấp cho thị trường hơn 95 tỷ m3 khí khô

05-05-2015

Cung cấp cho thị trường hơn 95 tỷ m3 khí khô

Sản xuất dầu mỏ và khí của Nga vẫn cao kỷ lục trong tháng Tư

05-05-2015

Sản xuất dầu mỏ và khí của Nga vẫn cao kỷ lục trong tháng Tư

Đồng Nai: Đứt cáp cần cẩu, nam công nhân chết thảm

05-05-2015

Đồng Nai: Đứt cáp cần cẩu, nam công nhân chết thảm

Ngạt khí độc trong hầm cá, 4 ngư dân chết thảm

05-05-2015

Ngạt khí độc trong hầm cá, 4 ngư dân chết thảm

Đảm báo các quy định an toàn bảo hộ lao động chỉ có 35 % doanh nghiệp đạt yêu cầu

05-05-2015

Đảm báo các quy định an toàn bảo hộ lao động chỉ có 35 % doanh nghiệp đạt yêu cầu