Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 50.050 50.450
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,080.00 23,290.00 23,110.00
EUR 25,630.40 26,937.56 25,889.29
JPY 208.99 218.98 211.10
AUD 15,779.86 16,438.88 15,939.25
SGD 16,258.49 16,937.50 16,422.72
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
  • Cung cấp dịch vụ chạy thử cho các hệ thống trên giàn, tàu và nhà máy.
  • Bảo dưỡng. sửa chữa, thay thế các hệ thống trong bờ và ngoài khơi
  • Căn chỉnh, định vị cho việc lắp đặt/ bảo dưỡng bơm.
  • Bọc bảo ôn và trang trí cho hệ thống nhà ở của sà lan, giàn khoan, tàu.
  • Dịch vụ lắp đặt
  • Dịch vụ làm sạch, bôi trơn hệ thống