Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 47.050 48.050
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,320.00 23,530.00 23,350.00
EUR 24,742.47 25,936.23 24,992.39
JPY 208.84 219.58 210.95
AUD 13,751.42 14,245.96 13,890.32
SGD 15,915.25 16,586.85 16,076.01
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
  • Cung cấp dịch vụ chạy thử cho các hệ thống trên giàn, tàu và nhà máy.
  • Bảo dưỡng. sửa chữa, thay thế các hệ thống trong bờ và ngoài khơi
  • Căn chỉnh, định vị cho việc lắp đặt/ bảo dưỡng bơm.
  • Bọc bảo ôn và trang trí cho hệ thống nhà ở của sà lan, giàn khoan, tàu.
  • Dịch vụ lắp đặt
  • Dịch vụ làm sạch, bôi trơn hệ thống