Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
  • Cung cấp dịch vụ chạy thử cho các hệ thống trên giàn, tàu và nhà máy.
  • Bảo dưỡng. sửa chữa, thay thế các hệ thống trong bờ và ngoài khơi
  • Căn chỉnh, định vị cho việc lắp đặt/ bảo dưỡng bơm.
  • Bọc bảo ôn và trang trí cho hệ thống nhà ở của sà lan, giàn khoan, tàu.
  • Dịch vụ lắp đặt
  • Dịch vụ làm sạch, bôi trơn hệ thống