Nguồn : sjc.com.vn
Thành phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 55.180 55.620
Nguồn : vietcombank.com.vn
Mua Bán Chuyển khoản
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,775.78 28,174.59 27,046.24
JPY 206.04 216.80 208.12
AUD 17,429.64 18,157.65 17,605.70
SGD 16,860.58 17,564.82 17,030.89
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ TẠO
 • Là nhà thầu EPCI cho sàn và các thiết bị sàn sân bay, hệ thống điều hòa thông gió HVAC, Cẩu, Cụm thiết bị công nghệ
 • Hệ thống thủy lực và nâng hạ.
 • Hệ thống sàn sân bay và hàng hải.
 • Hệ thống bơm và thiết bị liên quan.
 • Van tay và van điều khiển.
 • Bảng, tủ và thiết bị điện
 • Hệ thống và thiết bị tự động hóa
 • Máy và vật tư gia nhiệt và hàn
 • Thiết bị đo lường, cảm biến
 • Phụ kiện (ống, buloon, ốc vít,…)
 • Vật tư thay thế cho máy, tàu và các hệ thống.
 • Vật tư kết cấu, đường ống.
 • Vật tư tiêu hao (máy hàn, mài, cắt)