Giàn khoan PV Drilling VI khoan thăm dò mỏ Kình Ngư

 

Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) cho biết, giàn khoan PV Drilling  VI - giàn khoan thế hệ mới được đóng tại Keppel Fels (Singapore) mới vừa kéo về Việt Nam sẽ được cung cấp cho Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) để phục vụ các chiến dịch khoan thăm dò của PVEP POC tại mỏ Kình Ngư và một số mỏ khác.

 

PVEP POC - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - hiện đang quản lý, khai thác hiệu quả, an toàn một số mỏ thuộc vùng biển Việt Nam và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của Tổng Công ty PVEP.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI được đóng theo thiết kế tiêu chuẩn của Keppel cho thế hệ mới nhất. Giàn có thể hoạt động ở mực nước sâu trên 100 mét và có khoan sâu tới hơn 9km. Giàn được thiết kế hiện đại nhất, đáp ứng được tất cả các yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm nơi sinh hoạt tốt cho 150 người làm việc.

PV Drilling cho biết, việc bổ sung giàn khoan thứ 6 vào hạm đội giàn khoan sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu từ 14-15 giàn khoan tại Việt Nam, hứa hẹn mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling trong năm 2015.

ĐỒNG VÂN