From : sjc.com.vn
City Buy Sell
Hồ Chí Minh 55.730 56.180
From : vietcombank.com.vn
Code Buy Sell Transfer
USD 22,950.00 23,160.00 22,980.00
EUR 26,988.32 28,398.23 27,260.93
JPY 205.26 215.99 207.34
AUD 17,497.10 18,227.93 17,673.84
SGD 16,865.64 17,570.09 17,036.00
Đề xuất 5 mô hình đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ

Ngày 21-4, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và đề xuất thực hiện đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh BR-VT giai đoạn 2011-2020 và phương án quy hoạch xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ.

Đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh BR-VT giai đoạn 2011-2020 và phương án quy hoạch xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ được xây dựng với các nhiệm vụ trọng tâm: quy hoạch tổng thể phát triển ngành logistics tỉnh BR-VT, đề án phát triển nguồn nhân lực dịch vụ logistics đến năm 2020, xây dựng đề án phát triển hoạt động cụm cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép – Thị Vải, phát triển hạ tầng logistics, xây dựng cơ chế chính sách thủ tục đầu tư logistics, xây dựng mô hình quản lý cảng biển và logistics. Bên cạnh đó, đã quy hoạch xây dựng trung tâm logistics Cái Mép hạ và xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư logistics.

Ban điều hành đề án đã đề xuất UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế, giá đất, ưu đãi để thu hút đầu tư logistics trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đề xuất 5 mô hình đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ gồm: nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng và cho thuê hạ tầng; DN nước ngoài đầu tư hạ tầng để khai thác toàn bộ hoặc cho thuê lại; DN trong nước đầu tư hạ tầng để khai thác hoặc cho thuê lại; DN trong nước kết hợp DN nước ngoài đầu tư hạ tầng để khai thác hoặc cho thuê lại; DN kết hợp với vốn nhà nước để đầu tư thực hiện (PPP).

Sau khi nghe các thành viên Ban điều hành báo cáo, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, để thu hút nhà đầu tư, trước mắt phải quy hoạch tổng thể và quy hoạch xây dựng hạ tầng kết nối Trung tâm logistics Cái Mép hạ. Vì vậy, cần xin chủ trương Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đấu thầu quốc tế về lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch xây dựng 1/2.000 Trung tâm Cái Mép hạ.

SA HUỲNH